Избранное

Первая запись в блоге

Это ваша самая первая запись. Выберите элемент «Изменить», чтобы отредактировать или удалить её, или создайте новую запись. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

запись

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>

 

Продолжить чтение «Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20»

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 13 — 17

//parseInt();

/* parseInt(“12px”);
12
parseInt(“0123”);
123
parseInt(“0xf”);
15
parseInt(“f”);
NaN
parseInt(“0123”, 8);
83
parseInt(“f”, 16);
15
parseInt(“12.5.dfgdffgdsg”);
12
parseInt(“+12”);
12
parseInt(“-12”);
-12
parseInt(“hello”);
NaN
parseInt(“12hello”);
12
parseInt(“hello12”);
NaN */

 

 

Продолжить чтение «Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 13 — 17»

Տնային առաջադրանք ծրագրավորում Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 6 — 10

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = «utf-8»>
</head>
<body>
<div>
<script>

var answer = «Լեռնաին հեծանիվ»;
var answer1 = answer.toLowerCase();
var a;
a = prompt(«Ինչ է MTB-ը?»);
if (a==answer || a==answer1){
a += «\n Lower = » + answer.toLowerCase();
alert(«Պատասխանը ճիշտ է»)
}
else {
alert(«Պատասխանը սխալ է»)
}
</script>
</div>
</body>
</html>

30.03.20-ից մինչև 03.04.20 ժամանակահատվածի համար հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>
/* var global = 12;
var i = 5;
function test () {
global++;
var i = 7;
document.write(“global=” + global + “<br> variable i=” +i);
}
test();
document.write(“<br> global=” + global + “<br> variable i=” +i);
*/

 

Продолжить чтение «30.03.20-ից մինչև 03.04.20 ժամանակահատվածի համար հանձնարարություն»

Java Script Արաջադրանք 7

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var string;
string = prompt(“string”)
var text = “length = ” + string.length;
if (string.length > 10){
alert(“սիմվոլների քանակը մեծ է 10-ից”)
}
else if(string.length < 10){
alert(“սիմվոլների քանակը փոքր է 10-ից”)
}
alert(text);

</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային առաջադրանք

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = «utf-8»>
</head>
<body>
<div>
<script>

var answer = «Լեռնաին հեծանիվ»;
var answer1 = answer.toLowerCase();
var a;
a = prompt(«Ինչ է MTB-ը?»);
if (a==answer || a==answer1){
a += «\n Lower = » + answer.toLowerCase();
alert(«Պատասխանը ճիշտ է»)
}
else {
alert(«Պատասխանը սխալ է»)
}
</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային առաջադրանք

1․ Որտեղ են պահպանվում BIOS-ի կարգավորումները․

 • RAM
 • քեշ հիշողություն
 • կոշտ սկավառակ
 • CMOS։

2. Նշվածներից, որ դեպքում կարելի է ասել, որ CMOS – ի մարտկոցն ենթակա է փոխարինման․

 • POST բեռնման ընթացքում լսվում է ձայնային ազդանշան
 • համակարգիչը չի բեռնվում(օպերացիոն համակարգը չի մեկնարկում)
 • ամսաթիվն ու ժամը սխալ են
 • ֆայլերը դժվարությամբ են բացվում։

3․ Մայր պլատան տեղադրելիս(նոր համակարգիչ հավաքելիս), որ գործողությունն է կատարվում վերջում․

 • հեղույսների(винт) ձգում
 • պերիֆերային սարավորումների(մկնիկ, ստեղնաշար, տպիչ) միացում
 • տեսաքարտի տեղադրում
 • կենտրոնական պրոցեսորի(CPU) տեղադրում

4․ Ինչ են օգտագործում ռադիատորը(պրոցեսորի վրա դրվող) մաքրելու համար ՝ այն տեղադրելուց առաջ․

 • ջերմամածուկ
 • ջուր
 • սպիրտ
 • ացետոն

5․ Որ տիպի հիշողությունն է պարունակում անհրաժեշտ ինֆորմացիա համակարգչի և օպերացիոն համակարգի բեռնման համար․

 

 • RAM
 • DRAM
 • ROM
 • օպերատիվ հիշողություն։

6․ Որ կոմպոնենտն է ապահովում կենտրոնական պրոցեսորի և մայր պլատայի մյուս կոմպոնենտների միջև հաղորդակցությունը․

 • BIOS
 • օպերատիվ հիշողություն
 • ցանցային ադապտեր
 • չիփսեթ

7․ Նշվածներից, որն է համարվում մուտքագրող սարք․

 • տպիչ
 • պրոյեկրոր
 • սքաներ
 • դինամիկ

8․ Մայր պլատայի վրա տեղակայված 24 կոնտակտանոց միակցիչին(разъем), որ սարքն է միանում․

  • տեսաքարտ
  • կոշտ սկավառակ
  • օպերատիվ հիշողություն
  • սնուցման բլոկ։

 

Տնային հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var string;
string = prompt(“string”)
var text = “length = ” + string.length;
if (string.length > ){
alert(“sinvolneri qanaky mece 10-ic”)
}
else if(string.length < 10){
alert(“սm sinvilneri qanaky poqre 10-ic”)
}

</script>
</div>
</body>
</html>

 

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var anun;
anun = prompt(“anun”»);
var azganun;
azganun = prompt(“azganun”);
var hayranun;
hayranun = prompt(“hayranun”);

var fio = anun + “” + azganun + ” ” +
alert(fio);

</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html lang=»en»>
<head>
<meta charset=>UTF-8″>
<title>document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=»text/javascript»>

var tariq;
if (prompt («Քանի տարեկան եք?») >= 20)
alert («Դուք չապահաս եք»);
else {alert («Դուք երիտասարդ եք»);}
</script>
</div>
</body>
</html>

2․ Գրել ֆունկցիա, որը օգտատիրոջից հարցնի որևէ թիվ և այդ թիվը մուտքագրելուց հետո ֆունկցիան հաշվի նրա խորանարդը և այն արտածի էկրանին։

<script type=»text/javascript»>
function print(text){
document.write (trxt);
}
var sum;
function count(x, y){
sum = x+y;
print (hello <br/> world»);
count(10,8);
print(«<br/> sum=» +sum);

Տնային հանձնարարություն․ 1․ Գրել ֆունկցիա, որը պետք է հաշվի նրան տրված թվի քառակուսին և այն արտածի էկրանին։

var unto = 200;
var count = 0;
var isSimple;
for (x = 2;  x <= unto; x++){
    isSimple = true;
    for (y = 2;  y < x; y++){
        if (x % y == 0){
            isSimple = false;
            continue;
        }
    }
    if (isSimple){
        document.write(x + ', ');
        count++;
    }
}
document.write('<br>Count: ' + count);

Տնային հանձնարարություն․ 1․ Գրել ֆունկցիա fio(),
որը օգտատիրոջից պետք է հերթականորեն հարցնի օգտատիրոջ անունը ազգանունը և հայրանունը,
իսկ արդյունքում վերադարձնի անուն ազգանուն հայրանուն մեկ տողով, բառերի միջև բացատով։

<script>

<form name=»test» id=»form»>
<Label for = «name»> Name </label>
<input type = «text» id =» name» name =»name» placeholder =»name»> <br/> <br
/>

<label for = «female»>female </Label>
<input type = «female» name = «female» placeholder = «female»> </br>
<br>