Տնային առաջադրանք.27.04.20 — 01.05.20

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>

Продолжить чтение «Տնային առաջադրանք.27.04.20 — 01.05.20»

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>

 

Продолжить чтение «Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. 27.04.20 — 01.05.20»

Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 13 — 17

//parseInt();

/* parseInt(“12px”);
12
parseInt(“0123”);
123
parseInt(“0xf”);
15
parseInt(“f”);
NaN
parseInt(“0123”, 8);
83
parseInt(“f”, 16);
15
parseInt(“12.5.dfgdffgdsg”);
12
parseInt(“+12”);
12
parseInt(“-12”);
-12
parseInt(“hello”);
NaN
parseInt(“12hello”);
12
parseInt(“hello12”);
NaN */

 

 

Продолжить чтение «Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 13 — 17»

Տնային առաջադրանք ծրագրավորում Մասնագիտական ուսուցում նախագիծ. ապրիլի 6 — 10

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = «utf-8»>
</head>
<body>
<div>
<script>

var answer = «Լեռնաին հեծանիվ»;
var answer1 = answer.toLowerCase();
var a;
a = prompt(«Ինչ է MTB-ը?»);
if (a==answer || a==answer1){
a += «\n Lower = » + answer.toLowerCase();
alert(«Պատասխանը ճիշտ է»)
}
else {
alert(«Պատասխանը սխալ է»)
}
</script>
</div>
</body>
</html>

30.03.20-ից մինչև 03.04.20 ժամանակահատվածի համար հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = “utf-8”>
</head>
<body>
<div style = “background:#0ff; font-size: 22px;”>
<script>
/* var global = 12;
var i = 5;
function test () {
global++;
var i = 7;
document.write(“global=” + global + “<br> variable i=” +i);
}
test();
document.write(“<br> global=” + global + “<br> variable i=” +i);
*/

 

Продолжить чтение «30.03.20-ից մինչև 03.04.20 ժամանակահատվածի համար հանձնարարություն»

Java Script Արաջադրանք 7

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var string;
string = prompt(“string”)
var text = “length = ” + string.length;
if (string.length > 10){
alert(“սիմվոլների քանակը մեծ է 10-ից”)
}
else if(string.length < 10){
alert(“սիմվոլների քանակը փոքր է 10-ից”)
}
alert(text);

</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային առաջադրանք

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>JavaScript</title>
<meta charset = «utf-8»>
</head>
<body>
<div>
<script>

var answer = «Լեռնաին հեծանիվ»;
var answer1 = answer.toLowerCase();
var a;
a = prompt(«Ինչ է MTB-ը?»);
if (a==answer || a==answer1){
a += «\n Lower = » + answer.toLowerCase();
alert(«Պատասխանը ճիշտ է»)
}
else {
alert(«Պատասխանը սխալ է»)
}
</script>
</div>
</body>
</html>

Տնային առաջադրանք

1․ Որտեղ են պահպանվում BIOS-ի կարգավորումները․

 • RAM
 • քեշ հիշողություն
 • կոշտ սկավառակ
 • CMOS։

2. Նշվածներից, որ դեպքում կարելի է ասել, որ CMOS – ի մարտկոցն ենթակա է փոխարինման․

 • POST բեռնման ընթացքում լսվում է ձայնային ազդանշան
 • համակարգիչը չի բեռնվում(օպերացիոն համակարգը չի մեկնարկում)
 • ամսաթիվն ու ժամը սխալ են
 • ֆայլերը դժվարությամբ են բացվում։

3․ Մայր պլատան տեղադրելիս(նոր համակարգիչ հավաքելիս), որ գործողությունն է կատարվում վերջում․

 • հեղույսների(винт) ձգում
 • պերիֆերային սարավորումների(մկնիկ, ստեղնաշար, տպիչ) միացում
 • տեսաքարտի տեղադրում
 • կենտրոնական պրոցեսորի(CPU) տեղադրում

4․ Ինչ են օգտագործում ռադիատորը(պրոցեսորի վրա դրվող) մաքրելու համար ՝ այն տեղադրելուց առաջ․

 • ջերմամածուկ
 • ջուր
 • սպիրտ
 • ացետոն

5․ Որ տիպի հիշողությունն է պարունակում անհրաժեշտ ինֆորմացիա համակարգչի և օպերացիոն համակարգի բեռնման համար․

 

 • RAM
 • DRAM
 • ROM
 • օպերատիվ հիշողություն։

6․ Որ կոմպոնենտն է ապահովում կենտրոնական պրոցեսորի և մայր պլատայի մյուս կոմպոնենտների միջև հաղորդակցությունը․

 • BIOS
 • օպերատիվ հիշողություն
 • ցանցային ադապտեր
 • չիփսեթ

7․ Նշվածներից, որն է համարվում մուտքագրող սարք․

 • տպիչ
 • պրոյեկրոր
 • սքաներ
 • դինամիկ

8․ Մայր պլատայի վրա տեղակայված 24 կոնտակտանոց միակցիչին(разъем), որ սարքն է միանում․

  • տեսաքարտ
  • կոշտ սկավառակ
  • օպերատիվ հիշողություն
  • սնուցման բլոկ։

 

Տնային հանձնարարություն

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var string;
string = prompt(“string”)
var text = “length = ” + string.length;
if (string.length > ){
alert(“sinvolneri qanaky mece 10-ic”)
}
else if(string.length < 10){
alert(“սm sinvilneri qanaky poqre 10-ic”)
}

</script>
</div>
</body>
</html>

 

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en”>
<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<title>Document</title>
</head>
<body>
<div>
<script type=”text/javascript”>
var anun;
anun = prompt(“anun”»);
var azganun;
azganun = prompt(“azganun”);
var hayranun;
hayranun = prompt(“hayranun”);

var fio = anun + “” + azganun + ” ” +
alert(fio);

</script>
</div>
</body>
</html>